Jim Hagelin Arkitekt AB logo

JAMES – Jim Hagelin Arkitekt AB är ett arkitektkontor i Järna som arbetar med alltifrån nybyggnad, logistikprojekt, idéutveckling, förbättringar och renoveringar av byggnader till rena inredningsuppdrag – kort sagt allt som ryms i det vida begreppet arkitektur. Bland uppdragsgivarna finns enskilda personer och stora företag både i Sverige och utomlands. JAMES har som mål att skapa tydlig, funktionell och samtida arkitektur. Välkommen med ditt uppdrag!

Epost jim@jamesab.seMobil 073 811 48 68 | Postadress Box 105, 153 22 Järna